13/06/2016 Abfrakcja Wprowadzenie: abfrakcja, abfraction jest to utrata twardych tkanek zęba spowodowana naprężeniami wargowo-językowymi powstającymi w trakcie żucia w wyniku nadmiernych sił, nieprawidłowych kontaktów i prowadząca do powstawania ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia. W prawidłowych warunkach siły żucia przebiegają równolegle do długiej osi zęba, wywołując przy tym niewielkie odkształcenia kryształów hydroksyapatytu, natomiast w waru [...] author: paweł łabno tags: ,
pubmed
13/06/2016 Abrazja Wprowadzenie: /abrasio dentinum/ starcie powierzchni zęba przez działanie czynników innych niż zgrzytanie zębów (twarde przedmioty, materiały ścierne), najczęściej dotyczące okolicy przyszyjkowej oraz strony lewej ludzi praworęcznych i odwrotnie. Przyczyny abrazji: klamra protetyczna, proteza /clasp abrasion/, pa [...] author: paweł łabno tags: , , ,
pubmed
13/06/2016 Padaczka Wprowadzenie: padaczka, epilepsiaepilepsja jest zaburzeniem neurologicznym dotyczącą dzieci i dorosłych, choruje na nią około 0,5-1,5%, 1-3% populacji. Pomimo prowadzonego leczenia, u 20% pacjentów objawy się utrzymują. Śmiertelność z powodu napadów uogólnionych według różnych autorów wynosi 5 [...] author: paweł łabno tags: , , ,
pubmed
06/06/2016 Erozja Wprowadzenie: erozja, erosion jest to przewlekła i powolnie postępująca utrata twardych tkanek zęba spowodowana działalnością substancji chemicznych bez udziału bakterii (kwasowa erozja szkliwa) prowadząca do powstania ubytku niepróchnicowego pochodzenia. Czynniki endogenne powodujące paweł łabno tags: , , , , , , ,
pubmed
06/06/2016 Atrycja Wprowadzenie: atrycja, atricion jest to przewlekła i powolnie postępująca utrata twardych tkanek zęba spowodowana starciem zębów w wyniku ich wzajemnego kontaktu, prowadząca do powstania ubytku niepróchnicowego pochodzenia. Atrycja fizjologiczna dotyczy zębów mlecznych oraz zębów stałych ulegających s [...] author: paweł łabno tags: , ,
pubmed
03/06/2016 Omdlenie Wprowadzenie: omdlenie, syncope jest to nagła, krótkotrwała utrata przytomności i napięcia mięśniowego wywołana przejściowym niedokrwieniem mózgu spowodowana zmniejszonym przepływem krwi przy zachowanej akcji serca (wyczuwalne tętno na dużych tętnicach: szyjna, udowa). Zwiastunami omdlenia jest osł [...] author: paweł łabno tags: , , , , ,
pubmed
03/06/2016 Refluks

Wprowadzenie:.


erozja występuje u 30,8% pacjentów z refluksem żołądkowo-przełykowym (GERD) [...] author: paweł łabno tags: , ,
pubmed
02/06/2016 Astma Oskrzelowa Wprowadzenie: astma oskrzelowa jest chorobą polegającą na okresowym zwężaniu dróg oddechowych (bronchospazm) pod wpływem działania czynników chemicznych, zakaźnych, immunologicznych lub emocjonalnych, wywołującym uczucie duszenia oraz świst oddechowy. Czynnikami wywołującymi napad astmy może być stres, zakażenia wirusowe dróg oddechowych, kwas acetylosalisylowy, zimne powietrze, ćwiczeni [...] author: paweł łabno tags: ,
pubmed
02/06/2016 Uczulenia Wprowadzenie: określenie uczulenie, alergia zostało po raz pierwszy wprowadzone sto lat temu przez austriackiego lekarza Clemensa von Pirqueta i znacza ono reakcje obronne organizmu na obce bodźce, takie jak hapteny lub proteiny. Podczas pierwszego kontaktu organizmu z alergenem układ odpornościowy wytwarza przeciwciała i nie dochodzi wówczas do reakcji alergicznej, natomiast podczas kolejnego kontaktu receptor swoistego limfocytu rozpoznaje alergen zapoczątkow [...] author: paweł łabno tags: , , , , , , ,
pubmed
19/05/2016 Wstrząs Anafilaktyczny Wprowadzenie: wstrząs, shock, commotus, anaphylactic shock jest to zespół głębokich zaburzeń hemodynamicznych zagrażających życiu spowodowany zaburzeniem procesów autoregulacyjnych zapewniających [...] author: paweł łabno tags: , , ,
pubmed
04/05/2016 Zaburzenia Rytmu Serca Postępowanie: pacjenci leczeni z powodu zaburzeń rytmu serca najczęściej leczą się również z powodu choroby niedokrwiennej serca. Należy zachować ostrożność podczas podawania znieczulenia przez wykonanie aspiracji (dopuszczalna dawka adrenaliny 0,04 mg), zachować kontakt słowny z pacjentem oraz monitorować podstawowe czynności życiowe.

Bibliografia:

  1. Peterson L.J., Ellis E., Hupp J.R. [...] author: paweł łabno tags:
pubmed
02/05/2016 Operacje Stawów Wprowadzenie: choroby prowadzące do osłabienia układu immumologicznego jak cukrzyca, HIV, choroby nerek w niewielkim stopniu predysponują do wystąpienia bakteriemii oraz zakażenia protezy (septic arthritis, prosthetic joint infection).

Postępowanie: operacje stawów [...] author: paweł łabno tags: , , , , ,
pubmed
02/05/2016 Jaskra Wprowadzenie: jaskra jest chorobą oczu prowadzącą do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego z powodu nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Chociaż etiologia jaskry nie jest do końca wyjaśniona, czynnikami ryzyka są: rodzinne występowanie, więk powyżej 45 lat, cukrzycapaweł łabno tags:
pubmed
02/05/2016 Nadczynność Tarczycy Wprowadzenie: nadczynność tarczycy, hyperthyreosis, hyperthyreoidismus, jest chorobą metabliczną polegającą na nadmiernej produkcji hormonów tarczycy i stanowi najpoważniejszą chorobę mogącą utrudniać leczenie stomatologiczne ze względu na możliwość wystąpieni [...] author: paweł łabno tags: , , , , ,
pubmed
pubmed
02/05/2016 Choroba Parkinsona Wprowadzenie: choroba Parkinsona, Parkinson disease, PD jest postępującą, nieodwracalną chorobą zwyrodnieniową układu nerwowego wywołaną postępującym uszkadzaniem istoty czarnej w mózgu, która w prawidłowych warunkach wydziela dopaminę przenoszącą sygnały pomiędzy [...] author: paweł łabno tags: , ,
pubmed
02/05/2016 Cukrzyca Wprowadzenie: cukrzyca, hiperglikemia jest chorobą metaboliczną spowodowaną niedoborem insuliny obniżającej poziom cukru we krwi i/lub opornością receptorów w tkankach wywołując niewydolność serca, nerek, naczyń, nerwów i oczu. W kontroli krótkoterminowej stężenie cukru we krwi powinno wynosić na czczo i przed posiłkami 70-110 mg/dl (3,9-6,1 mmo [...] author: paweł łabno tags: ,
pubmed
02/05/2016 Choroba Alzheimera Wprowadzenie: choroba Alzheimera jest chorobą otępienną wywołaną upośledzeniem czynności kory mózgowej, charakteryzująca się postępującym, nieodwracalnym zanikiem pamięci, zaburzeniem czynności poznawczych, ograniczeniem zdolności myślenia abstrakcyjnego, wykonywania złożonych, a w późniejszym czasie także prostych czynności. Wzdłuż naczyń krwionośnych w mózgu odkładają się z [...] author: paweł łabno tags:
pubmed
02/05/2016 Zaburzenia Krzepnięcia Wprowadzenie: choroby układu krwiotwórczego, krzepnięcia i fibrynolizy wymagają wcześniejszej konsultacji z lekarzem hematologiem i wcześniejszego przygotowania pacjenta do zabiegu. Ostra białaczka szpikowa i limfatyczna są przeciwwskazaniami do zabiegów chirurgicznych. Przewlekła białaczka i agranulocytoza wymagają konsultacji z hematologiem. W przypadku hemofilii A konieczne jest przeprowadzenie sanacji jamy ustnej w warunkach szpitalnych. Skazy płytk [...] author: paweł łabno tags: , , ,
pubmed
02/05/2016 Wada Serca Postępowanie: ze względu na istniejące zwiększone ryzyko zakażenia zastawek oraz jam serca (infekcyjne zapalenie wsierdzia) przez bakterie jamy ustnej zalecana jest konsultacja z lekarzem prowadzącym pacjenta (kardiolog, lekarz rodzinny). Należy pamiętać, że palenie tytoniu, spożywanie dużej ilości węglowodanów, otyłość są czynnikami predysponującymi do wystąpienia próchnicy, zapalenia przyzębia, cukrzycy, chorób serca oraz nowotworów. Ponie [...] author: paweł łabno tags: , ,
pubmed
02/05/2016 Zapalenie Wsierdzia Postępowanie: ze względu na istniejące zwiększone ryzyko zakażenia zastawek oraz jam serca (infekcyjne zapalenie wsierdzia) przez bakterie jamy ustnej zalecana jest konsultacja z lekarzem prowadzącym pacjenta (kardiolog, lekarz rodzinny). Należy pamiętać, że palenie tytoniu, spożywanie dużej ilości węglowodanów, otyłość są czynnikami predysponującymi do wystąpienia próchnicy, zapalenia przyzębia, cukrzycy, chorób serca oraz nowotworów. Ponie [...] author: paweł łabno tags:
pubmed
02/05/2016 Skaling nie przy rozruszniku, zakaźnych

The ultrasonic dental scaler is a valuable tool in the prevention of periodontal disease; however, this equipment has a number of hazards with which it is associated. These include heating of the tooth during scaling, vibrational hazards causing cell disruption, possible platelet damage by cavitation, associated electromagnetic fields that can interrupt pacemakers, auditory damage to patient and clinician and the release of aerosols containing danger [...] author: paweł łabno tags: ,
pubmed
02/05/2016 Rozrusznik Serca Wprowadzenie: obecność <a href="http://www.dentopolis.org/pl/rozrusznik-serca">rozrusznika serca</a> nie stanowi przeciwwskazania do przeprowadzenia leczenia stomatologicznego ani stosowania antybiotykoterapii. Przeciwwskazane jest natomiast stosowanie urządzeń do elektrokoagulacji (kauter), pomiaru długości kanału (endometr), elektrycznego pomiaru żywotności miazgi lub wykorzystujących promieniowanie mikrofalowe.

paweł łabno tags: , ,
pubmed
02/05/2016 Choroba Niedokrwienna Serca Wprowadzenie: choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa, angina pectoris polega na dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen i możliwością dostarczenia go przez naczynia wieńcowe, które ulegają stopniowemu zwężaniu, na [...] author: paweł łabno tags: , ,
pubmed
02/05/2016 Niewydolność Krążenia Wprowadzenie: zastoinowa niewydolność krążenia jest chorobą polegającą na niedostatecznym zaopatrywaniu organizmu przez serce w krew spowodowanym zmniejszeniem siły skurczu lub nadmiernym obciążeniem serca (wada serca, nadciśnienie), które stopniowo prowadzi do jego rozszerzenia i s [...] author: paweł łabno tags:
pubmed
02/05/2016 Angioplastyka Wprowadzenie: angioplastyka PTCA jest to poszerzenie zwężonego naczynia wieńcowego specjalnym balonikiem, który wypełniany powietrzem, powoduje wgniecenie blaszki miażdżycowej w ścianę naczynia.

Postępowanie: angioplastyka nie stanowi przeciwwska [...] author: paweł łabno tags: , ,
pubmed
02/05/2016 Wszczepienie Bypassów Wprowadzenie: operacja wszczepienia bypassów czyli pomostów aortalno-wieńcowych wykonywana jest u osób z chorobą wieńcową, u których nie można uzyskać poprawy ukrwienia serca poprzez wykonanie angioplastyki. Operacja pomostowania polega na ominięciu przeszkód w naczyniach wieńcowych i doprowadzeniu krwi, do położonych za zwężeniem, części naczyń za pomocą sztucznych połączeń między tętnicą główną (aortą), a tętnicami wieńcowymi. Najc [...] author: paweł łabno tags: ,
pubmed
02/05/2016 Zawał Serca Wprowadzenie: zawał serca, infarctus myocardii jest to martwica fragmentu mięśnia sercowego spowodowana jego przedłużającym się niedokrwieniem. 85% wszystkich zawałów serca spowodowanych jestm zamknięciem tętnicy wieńcowej przez skrzeplinę. Powstanie skrzepliny jest inicjowane przeważnie pr [...] author: paweł łabno tags: , , ,
pubmed
02/05/2016 Niedociśnienie Wprowadzenie: niedociśnienie tętnicze, hipotonia arterialis, hipertensia arterialis, niskie ciśnienie może być normą fizjologiczną u szczupłych, wysokich kobiet, ale też spowodowane procesem dojrzewania, małą aktywnością fizy [...] author: paweł łabno tags: , , ,
pubmed
02/05/2016 Nadciśnienie Wprowadzenie: nadciśnienie tętnicze, hypertonia arterialis, hipertensia arterialis, wysokie ciśnienie dotyczy 10-20% populacji. Łagodne 140-160/90-100 mmHg, umiarkowane 160-200/100-110 mmHg, ciężkie >200/>110 mmHg. Czynnikami ryzyka j [...] author: paweł łabno tags: , , ,
pubmed
02/05/2016 Gruźlica Wprowadzenie: tuberculosis, TB, suchoty jest chorobą zakaźną wywołaną przez prątek gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis): ptasi (avium) groźny dla ptaków, ludzki (hominis) wywołany prątkami Kocha, groźny dla człowieka, bydlęcy (bovis) (skóra, mię [...] author: paweł łabno tags: , , ,
f
02/05/2016 Udar Mózgu Wprowadzenie: udar mózgu, zawał mózgu jest wynikiem jego niedokrwienia wywołanego najczęściej przez znaczne zwężenie lub zamknięcie światła naczynia doprowadzającego krew do określonego obszaru mózgu spowodowane przez zator, zakrzep lub spadek ciśnienia tętniczego krwi. Czynnikami ryzyka wystąpienia udaru mózgu jest nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, choroby serca, alkoholizm, palenie tytoniu. Każdy udar stanowi zagrożenie życia i w [...] author: paweł łabno tags:
pubmed
02/05/2016 HSV
pubmed
pubmed
02/05/2016 HCV Wprowadzenie: wirusowe zapalenie wątroby typu C, WZW C, HCV, hepatitis C virus, żółtaczka zakaźna typu C jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie wirusów, które przenoszą się przez kontakt z zakażoną krwią. [...] author: paweł łabno tags: , , , ,
pubmed
02/05/2016 HIV Wprowadzenie: HIV, human immunodeficiency virus, wirus zespołu nabytego braku odporności należy do rodziny retrowirusów z rodzaju lentiwirusów mających powinowactwo do komórek posiadających receptory CD4 (limfocytów T pomocniczych Th/helper, limfocytów B, monocytów, makrofagów, fibroblastów, komórek nerwowych), al [...] author: paweł łabno tags: , ,
pubmed
02/05/2016 Single versus multiple visits for endodontic treatment of permanent teeth- Lara Figini, Giovanni Lodi, Fabio Gorni, Massimo Gagliani No difference exists in the effectiveness of RoCT, in terms of radiological success, between single- and multiple-visit RoCT. Most short- and long-term complications are also similar in terms of frequency, although patients undergoing a single visit may experience a slightly higher frequency of swelling and are significatively more likely to take painkillers.((tewt etew e)) [...] author: paweł łabno tags:
cochrane
22/04/2016 Nadłamanie Wprowadzenie: Nadłamanie jest urazem zęba polegającym na przerwaniu ciągłości szkliwa bez utraty struktury zęba. Przy dobrym oczyszczeniu i oświetleniu powierzchni zęba widoczne jest pęknięcie powierzchni. Pod wpływem niskiej temperatury lub bodźców chemicznych mogą występować dolegliwości bólowe. Najczęstszymi powikłaniami urazów mechanicznych zębów są martwica zęba, ankyloza oraz zwężenie kanałów (obliteracja).

http://www.dentaltraumaguide.org http:// [...] author: paweł łabno tags:
pubmed
22/04/2016 Effect of a third application of toothpastes (1450 and 5000 ppm F), including a ‚massage’ method on fluoride retention and pH drop in plaque. A third application of toothpaste is increasing the F retention and toothpaste as a 'lotion' and massaging the buccal surfaces with the fingertip may be a simple and inexpensive way of delivering F a third time during the day. [...] author: paweł łabno tags:
pubmed
21/04/2016 Fluor A third application of toothpaste is increasing the F retention and toothpaste as a ‚lotion’ and massaging the buccal surfaces with the fingertip may be a simple and inexpensive way of delivering F a third time during the day. [...] author: paweł łabno tags:
pubmed
pubmed
08/04/2016 Preparacja zębów pod korony i mosty. Atraumatyczna dla przyzębia metoda własna. Intensywny autorski kurs praktyczny. Kurs przeznaczony jest dla lekarzy stomatologów, zarówno początkujących w dziedzinie protetyki jak i tych, którzy chcieliby dodatkowo udoskonalić swoje umiejętności praktyczne w zakresie szlifowania zębów. Kurs ten od lat cieszy się wśród lekarzy niesłabnącym zainteresowaniem. Wykonywanie koron i mostów porcelanowych jest jedną spośród częściej stosowanych procedur w stomatologii klinicznej. W codziennej praktyce stomatologicznej o profilu ogólnym najczęściej są to pojed [...] author: paweł łabno tags:
pubmed
01/04/2016 Badanie Przedmiotowe Badanie zewnątrzustne: zadyszka, pocenie się, wilgotne dłonie mogą świadczyć o niewydolności krążenia, nadciśnieniu lub zaburzeniach hormonalnych, bielactwo paznokci może wskazywać na utajony niedobór żelaza, żółte zabarwienie spojówek i wnikanie gęstej sieci naczyń krwionośnych w okolicę rogówki występuje przy niedoborze witaminy B2 ; zakłucia mogą być widoczne po [...] author: paweł łabno tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
pubmed
01/04/2016 Węzły Chłonne Badanie: lekarz staje po prawej stronie pacjenta, lewą ręką pochyla głowę pacjenta do przodu oraz w stronę badaną w celu rozluźnienia mięśni szyi, natomiast prawą rękę przesuwa lekko uciskając skórę wzdłuż dolnego brzegu żuchwy. Należy zwrócić uwagę na wielkość, bolesność, przesuwalność względem skóry, przesuwalność względem podłoża oraz spoistość węzł [...] author: paweł łabno tags: , ,
pubmed
01/04/2016 Rozpoznanie Wprowadzenie: na podstawie analizy wszystkich informacji zebranych w czasie badania podmiotowego (wywiad), badania przedmiotowego (zewnątrzustne, wewnątrzustne) oraz badań dodatkowych le [...] author: paweł łabno tags: , , ,
pubmed
28/03/2016 Pośrednie Przykrycie Miazgi
Wprowadzenie: pośrednie przykrycie miazgi polega na zastosowaniu preparatów odontotropowych na ścianie dokomorowej w sąsiedztwie żywej miazgi w głębokim ubytku pochodzenia próchnicowego lub niepróchnicowego. Wskazaniem do wykonania pośredniego przykrycia miazgi jest próchnica głęboka, ubytki pochodzenia niepróchnicowego, pulpopatie odwracalne. Przykrycie cienkiej warstwy zębiny oddzielającej dno ubytku od komory miazgi zawierającej naczynia [...] author: paweł łabno tags: , ,
pubmed
28/03/2016 Ciąża Wprowadzenie: lecząc kobietę w ciąży stomatolog musi pamiętać, że nie wpływa tylko bezpośrednio na jej zdrowie, ale także powinien zadbać o dobro dziecko. Najlepszym okresem na badanie jest pierwszy trymestr, natomiast na leczenie początek drugiego trymestru. Oczywiście idealnie jest zakończyć całe leczenie przed zajściem w ciążę. Leczenie w I i III trymes [...] author: paweł łabno tags: , , , ,
pubmed
28/03/2016 Karmienie Piersią Badania wskazują, że dzieci karmione piersią są mniej narażone na próchnicę niż dzieci karmione sztucznie. WHO oraz UNICEF zalecają naturalne karmienie piersią do drugiego roku życia ((Avila W.M., Pordeus I.A., Paiva S.M., Martins C.C..: Breast and Bottle Feeding as Risk Factors for Dental Caries: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015.)). paweł łabno tags: , , , ,
pubmed
27/03/2016 Badanie Podmiotowe Wywiad ogólny polega na zebraniu danych identyfikujących pacjenta takich jak imię i nazwisko /identyfikacja w dokumentacji/, adres /identyfikacja w dokumentacji/, kontakt /możliwość przełożenia wizyty/, pesel /procedury wykonywane w ramach kontraktu z NFZ/, wiek /predyspozycja do występowania chorób, zgoda na leczenie/, płeć /predyspozycja do występowania chorób/, wzrost /wskaźnik BMI, recepta/, masa ciała /wskaźnik BMI, recepta/ ((Jańczuk Z.: Stom [...] author: paweł łabno tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
pubmed
25/03/2016 Choroba Odogniskowa Wprowadzenie: wszelkie ogniska zakażenia bakteryjnego w organiźmie, również pochodzenia zębowego mogą być przyczyną chorób różnych odległych narządów: serce, nerki, naczynia krwionośne, narząd ruchu i inne. Już w początkach XX wieku Hunter i Possler zwrócili uwagę, że ogniska zakażenia w jamie ustnej, szczególnie paciorkowcowe towarzyszące zmianie okołowierzchołkowej, zgorzeli miazgi, zapaleniu kieszonek dziąsłowych, ropniu przyzębnemu c [...] author: paweł łabno tags:
pubmed