Akcje

Festony McCalla

/festony dziąsłowe/ girlandy powstające na skutek włóknikowego przerostu i zaokrąglenia brzegów dziąseł. zgrubienie brzegu dziąsła ma kształt półksiężycowaty i jest skierowane wklęsłością do korony zęba. najczęściej występuje na powierzchni przedsionkowej dziąsła w zębach dolnych w miejscu załamania łuku zębowego /okolica kła i zęba przedtrzonowego/. zgrubienia są twarde, blade i nie krwawią. spowodowane są urazem zgryzowym, długim drażnieniem mechanicznym lub postępującą recesją dziąseł.