Dalacin C

Z test
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Aktualizacja: 10/10/2012 Szablon:Paweł Łabno

Działanie

Antybiotyk linkozamidowy. W zależności od drobnoustroju i stężenia działa bakteriostatycznie lub bakteriobójczo. Jest aktywny wobec tlenowych bakterii Gram-dodatnich (Staphylococcus aureus, S. epidermidis - szczepy wytwarzające penicylinazę i szczepy niewytwarzające penicylinazy, Streptococcus spp. - zwłaszcza Str. pneumoniae, Str. pyogenes grupa A); beztlenowych bakterii Gram-dodatnich (Propionibacterium spp., Eubacterium spp., Actinomyces spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Clostridium spp. - większość szczepów Clostridium perfringens jest wrażliwa, ale inne gatunki są często oporne, np. C. sporogenes, C. tertinum); beztlenowych bakterii Gram-ujemnych (Bacterioides spp., Fusobacterium spp.), a także paciorkowców mikroaerofilnych oraz Mobiluncus spp., Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis. Nie działa na Enterococcus spp., tlenowe pałeczki Gram-ujemne, Neisseria meningitidis, Nocardia spp., Haemophilus influenzae, szczepy gronkowców oporne na meticylinę (MRSA i MRSE). Wykazuje oporność krzyżową z linkomycyną i częściową z makrolidami (np. z erytromycyną). Szybko i niemal całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Jednoczesne przyjęcie pokarmu nieznacznie wydłuża czas wchłaniania. Wiązanie z białkami osocza wynosi 80-94%. Klindamycyna dobrze przenika do tkanek, w tym do kości. Przenika przez barierę łożyska i wydzielana jest do mleka kobiecego. Nie przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest metabolizowana w wątrobie; niektóre z jej metabolitów są aktywne. T0,5 we krwi wynosi 3 h u dorosłych i 2 h u dzieci. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z umiarkowaną bądź ciężką niewydolnością wątroby T0,5 jest dłuższy. Jest wydalana z kałem i moczem. Hemodializa nie usuwa klindamycyny z organizmu.

Wskazania

Zakażenia wywołane przez bakterie wrażliwe na klindamycynę - Zakażenia kości i stawów wywołane przez: S. aureus, S. epidermidis, Peptococcus spp., Actinomyces spp., Bacteroides spp. (zwłaszcza Bacteroides melaninogenicus), Fusobacterium spp. Zapalenie ucha środkowego, gardła, zatok wywołane przez: Streptococcus spp., Bacteroides spp. (zwłaszcza Bacteroides fragilis), Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., S. aureus. Zakażenia zębów i jamy ustnej wywołane przez: Peptococcus spp., Peptostreptococcus, spp., Actinomyces spp., Propionibacterium spp., Eubacterium spp., Bacteroides spp. (zwłaszcza Bacteroides melaninogenicus), Fusobacterium spp. Zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez : Str. pneumoniae, S. aureus, Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp., Actinomyces spp. Zakażenia w obrębie miednicy i jamy brzusznej wywołane przez: Bacteroides spp. (zwłaszcza Bacteroides fragilis i Bacteroides melaninogenicus), Peptostreptococcus spp., Fusobacterium spp., Eubacterium spp., Peptococcus spp., Actinomyces spp., Clostridium perfringens. Zakażenia żeńskich narządów płciowych wywołane przez: Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp., Mycoplasma hominis. Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez: S. aureus, Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens. Płonica wywołana przez: Str. pyogenes grupa A. Posocznica i zapalenie wsierdzia wywołane przez: S. aureus, S. epidermidis, Bacteroides spp. W ciężkich przypadkach klinicznych zaleca się dożylne podanie leku.

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na antybiotyki linkozamidowe lub substancje pomocnicze preparatu (laktoza, sacharoza), ostrożnie stosować u pacjentów zaburzeniami czynności wątroby, zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia, choroba Parkinsona), z chorobami żołądka i jelit w wywiadzie (m.in. przebyte zapalenie jelita grubego), a także u pacjentów z nadwrażliwością na penicyliny, może osłabiać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. nie stosować w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych z powodu niewystarczającego stężenia leku w płynie mózgowo-rdzeniowym.

wskazaniem do odstawienia preparatu jest pojawienie się ciężkiej i długotrwałej biegunki, która może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit; natychmiast po ustaleniu rozpoznania tej choroby należy wdrożyć odpowiednie leczenie (metronidazol, a w ciężkich przypadkach - wankomycynę).

w ciąży stosować tylko w przypadku bezwzględnej konieczności. nie należy karmić piersią podczas stosowania klindamycyny. działa antagonistycznie z erytromycyną , wykazuje oporność krzyżową z linkomycyną, może nasilać działanie środków zwiotczających mięśnie (m.in. eter etylowy, tubokuraryna, bromek pankuronium).

podczas długotrwałego stosowania (ponad 3 tyg.) należy regularnie kontrolować morfologię krwi oraz czynność wątroby i nerek.

Działania Niepożądane

Mogą wystąpić: ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, zapalenie błony śluzowej przełyku lub jamy ustnej, owrzodzenie przełyku, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, neutropenia, leukopenia, eozynofilia, agranulocytoza, trombocytopenia, granulocytopenia, reakcje anafilaktoidalne, ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości, zapalenie wielostawowe, zaburzenie smaku, gorączka polekowa, hamowanie przewodzenia nerwowo-mięśniowego, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby z żółtaczką cholestatyczną, wysypka grudkowa-plamista, pokrzywka, odropodobna wysypka, rumień wielopostaciowy, objawy przypominające zespół Stevensa-Johnsona, złuszczające i pęcherzowe zapalenie skóry, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, świąd i zapalenie pochwy, obrzęki, przemijające zwiększenie aktywności aminotranferaz we krwi. Stosowanie klindamycyny może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów, zwłaszcza drożdżaków Candida albicans.

Dawkowanie

  • doustnie - dorośli i dzieci po 14 roku życia: 0,6 g na dobę w 4 dawkach podzielonych. w ciężkich przypadkach dawkę można zwiększyć do 1,2-1,8 g na dobę w 4 dawkach. dzieci po 1 miesiącu życia 8-25 mg/kg mc. na dobę w 3-4 dawkach podzielonych.
  • pozajelitowo - dorośli: 0,6-1,2 g na dobę w 2-4 dawkach podzielonych. ciężkie przypadki 1,2-2,7 g. dzieci i niemowlęta po 1 miesiącu życia 20-40 mg/kg mc. na dobę w 3-4 dawkach podzielonych.
  • domięśniowo nie należy podawać więcej niż 0,6 g.

nie wstrzykiwać leku dożylnie bez rozcieńczenia.


Recepta

Rp.Dalacin C a 0,3
in tabl
Lag No 1
DS.3x dziennie 1 tabletka (co 8 godz)


opakowanie zawiera 16 kapsułek, wystarcza więc na 5 dni,