Profilaktyka Poekspozycyjna

Z test
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wprowadzenie

/post exposure prophylaxis/ do zakażenia może dojść na skutek:

 • naruszenia ciągłości skóry poprzez zakłucie, zadrapanie, skaleczenie,
 • zachlapanie błon śluzowych: jama ustna, spojówki,
 • długotrwałego kontaktu skóry z dużą objętością materiału zakaźnego,

najczęściej jednak do zakażenia dochodzi przy pracy igłą podczas zakłucia 70%, po podaniu znieczulenia i zamykaniu zatyczki 20% /recapping/ oraz w czasie sprzątania gabinetu /odnoszenie narzędzi,mycie wstępne/

materiały bez wątpienia zakaźne: krew, płyny ustrojowe zawierające krew, nasienie, wydzielina pochwowa,

materiały prawdopodobnie zakaźne: płyn opłucnowy, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn owodniowy, płyn osierdziowy, płyn stawowy,

materiały prawdopodobnie nie zakaźne: ślina bez widocznej krwi, mocz, pot, łzy, kał, wymiociny bez krwi,


najbardziej narażone grupy zawodowe: pielęgniarki, pracownicy laboratoriów, lekarze, sanitariusze, policjanci, strażnicy miejscy, służba więzienna,

występowanie patogenów krwiopochodnych w populacji Polski

 • WZW B 1,5% ale markery zakażenia HBV 20% - 40%,
 • WZW C 1,4% ; 6% - homoseksualiści ; 75 – 98% - narkomani dożylni,
 • HIV 0,0526%,

prawdopodobieństwo zakażenia po ekspozycji przy uszkodzonej skórze:

 • HBV: 37%-62% (HBeAg +) ; 23%-37% (HBeAg -)
 • HCV: 5-15%
 • HIV: 0,3%

Postępowanie

 • przemyć skórę wodą z mydłem,
 • błony śluzowe i spojówki przepłukać wodą,
 • nie tamować krwawienia,
 • zgłosić fakt ekspozycji przełożonemu,
 • zażyć 250-300 mg Retroviru,

AZT – jedyny lek o potwierdzonej skuteczności w PEP; objawy ze strony przewodu pokarmowego, bóle głowy 3TC – dobrze tolerowany, aktywny, możliwość dawkowania 1xd d4T – bardzo aktywny, dobrze tolerowany ABC – reakcje nadwrażliwości ddI – musi być brany na czczo, 1xd, objawy ze strony przewodu pokarmowego TDF – dobrze tolerowany, 1xd FTC – podobny do 3TC

w ciągu 1godziny przez 28dni należy stosować dwu lub trzylekową terapię:

 • dwulekowa:AZT+3TC ; 3TC+d4T ; TDF+3TC
 • trzylekowa:IDV ; NFV ; EFV ; LPV ; SQV

74% pracowników służby zdrowia otrzymujących PEP ma działania niepożądane: nudności (58%), zmęczenie (37%), bóle głowy (16%), wymioty (16%), biegunka (14%).