Replantacja

Z test
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Aktualizacja: 10/10/2012 Szablon:Paweł Łabno

Definicja

Replantacja jest to zabieg polegający na wszczepieniu zęba do tego samego zębodołu z którego został usunięty.<ref>Leszek Kryst: Chirurgia szczękowo-twarzowa : podręcznik dla studentów. Warszawa: 2007. ISBN 978-83-200-3274-1</ref>.

Postępowanie

 • ustalenie przyczyn i rodzaju wypadku, czy istniała szansa na wystąpienie złamania kości wyrostka zębodołowego /dwa punktowe, pantomogram/,
 • wykonanie zdjęcia rtg w celu wyeliminowania złamań sąsiednich zębów lub wyrostka zębodołowego,
 • sprawdzenie w jakich warunkach przechowywany był ząb czy zachowane zostały włókna ozębnej, stwierdzenie czy rozwój korzenia został zakończony,
 • podjęcie decyzji o leczeniu:
  • <30 minut - zakończony rozwój korzenia - replantacja,
  • <30 minut - niezakończony rozwój korzenia - replantacja,
  • 30 - 120 minut - zakończony rozwój korzenia - leczenie kanałowe i replantacja,
  • 30 - 120 minut - niezakończony rozwój korzenia - replantacja,
  • > 120 minut - zakończony rozwój korzenia - leczenie kanałowe i replantacja,
  • > 120 minut - niezakończony rozwój korzenia - leczenie kanałowe i replantacja,
 • ewentualne przepłukanie odpowiednim płynem,
 • zanurzenie zęba we fluorku sodu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia resorpcji,
 • ponowne wprowadzenie zęba do zębodołu,
 • przygryzienie gazikiem na 15-20 minut,
 • wyłączenie zęba ze zgryzu przez szlifowanie,
 • unieruchomienie szyną na 1-2 tygodnie,
 • zalecenie spożywania miękkich pokarmów i płukanie jamy ustnej chlorheksydyną,
 • przepisanie antybiotyku i ewentualnie zalecenie szczepienia przeciwtężcowego jeśli pacjent nie był szczepiony a ząb miał kontakt z ziemią,

Obserwacja

Najlepsze rezultaty osiąga się po ponownym ustawieniu zębów z niezakończonym rozwojem korzeni. Istotny jest również wiek pacjenta, ponieważ u młodszych występuje większa możliwość ponownego wytworzenia pęczka naczyniowo-nerwowego. Leczenie można uznać za sukces, jeżeli podczas obserwacji długoterminowej nie stwierdza się martwicy zęba i jego przebarwienia oznaczającego martwicę zęba, resorpcji wewnętrznej lub zewnętrzne, obliteracji kanału, ankylozy, infraokluzji czy zakażenia tkanek okołowierzchołkowych. Najczęściej replantowany ząb ma szanse na przetrwanie średnio 2-3 lata, czasami 10 lat, jednak zwiększa się liczba przypadków, w których replantowane zęby przetrwały w jamie ustnej 20-40 lat.


podczas leczenia kanałowego zewnątrzustnego ząb powinien być trzymany w jałowym tamponie przepojonym ciepłym mlekiem lub ciepłą solą fizjologiczną,

prawidłowa czynność zęba powinna zostać podjęta po 7-14 dniach, natomiast pełne wygojenie następuje po 3-4 tygodniach. replantowany ząb ma szanse na przetrwanie średnio 2-3 lata, czasami 10 lat,

Wskazania

 • wybicie w wyniku urazu,
 • przypadkowe usunięcie zęba,
 • brak możliwości leczenia endodontycznego /próba leczenia zewnątrzustnego/,

Przeciwwskazania

 • zły stan ogólny,
 • brak większej liczby zębów,

Powikłania

możliwe jest wystąpienie resorpcji doprowadzającej po pewnym czasie do rozchwiania i wypadnięcia zęba, czasami występuje zapalenie kości lub ropień zmuszając lekarza do usunięcia replantowanego zęba,

Rozwiązania

W przypadku stwierdzenia braku możliwości replantacji zęba, istnieją możliwości wykonania mostu adhezyjnego na włóknach szklanych, tradycyjnego mostu porcelanowego, wszczepienia implantu,

Więcej: Zwichnięcie

Bibliografia

<references />