Znieczulenie Miejscowe

Z dentopolis.org
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Aktualizacja: 04/03/2014

Paweł Łabno
lekarz dentysta
ul. Narutowicza 25
33-100 ; Tarnów
dentopolis.org@gmail.com

/anaesthesia localis/ - tkanki zmienione zapalnie /miazga,przyzębie/ posiadają obniżony próg pobudliwości.najczęściej pacjent jest zmęczony długotrwałym bólem po nieprzespanej nocy. ze względu na obniżone pH i zwiększone ukrwienie, środki znieczulające działają krócej i słabiej. W takich przypadkach konieczne jest znieczulenie śródwięzadłowe.

Zabiegi w znieczuleniu miejscowym nie powinny być przeprowadzane na czczo.

 • 2% chlorowodorek lignokainy:

wykazuje działanie antyarytmiczne, jest przeciwwskazany u pacjentów z bradykardią i nużliwością mięśni /miastenia gravis/

 • 3% chlorowodorek mepiwakainy:

znacznie słabiej zwęża naczynia /dlatego jest stosowany zamiast lignokainy/, działa silniej niż lignokaina,

 • 4% chlorowodorek artykainy:

działa bardzo szybko, lepiej przenika przez tkankę kostną i rozprzestrzenia się w tkankach miękkich, ma mniej działań toksycznych, jest przeciwwskazany u pacjentów z alergią na siarkę i chorych na methemoglobinemię.

dodanie środków obkurczających /adrenalina, noradrenalina, levonordefrina/ naczynia powoduje:

 • zmniejszenie przepływu krwi /ograniczenie krwawienia/,
 • zmniejszenie przenikania płynu do światła naczyń /ograniczenie toksyczności/,
 • przedłużenie działania znieczulenia /wolniejszy odpływ krwi/,
 • powierzchniowe 4% lignokainy,
 • nasiękowe 0,25-1,0% lignokainy,
 • śródwięzadłowe 2% lignokainy,
 • przewodowe 0,5-1,5% lignokainy,
 • zewnątrzoponowe 1-2% lignokainy,
 • podpajęczynówkowe 5% lignokainy,

objawy niepożądane po lignokainie:

 • wstrząs anafilaktyczny

leczenie: adrenalina 0,5-1,0ml s.c. ; hydrokortyzon 200-500ml i.v.

 • mała przenikliwość /prokaina/,
 • średnia przenikliwość /lignokaina/,
 • duża przenikliwość /benzokaina/,

pochodzenie naturalne /kokaina/, pochodzenie syntetyczne:

  • estry kwasu paraaminobenzoesowego /prokaina,chlorprokaina/,
  • pochodne kwasu acetylosalicylowego i hydroksybenzoesowego /piperokaina,oksybuprokaina/,
  • amidy pochodne chinoliny /cynchokaina/,
  • admidy pochodne ksylidyny /lidokaina,bupiwakaina,mepiwakaina/,

Powierzchniowe

na powierzchnię błony śluzowej /płyn,spray,żel,maść,zasypka,roztwór/,
4% chlorowodorek lignokainy

 • dawka maksymalna 5mg/kg masy ciała,

Zalety

 • zmniejszenie stresu pacjenta,

Wady

 • trudności w dawkowaniu,
 • zanikanie w głębszych warstwach,
 • możliwość powstawania parestezji,
 • wchłanianie zależy od przepuszczalności błony śluzowej,

<IncArticle count="9999" article="Znieczulenie Nasiękowe"> {{{content}}} </IncArticle>

<IncArticle count="9999" article="Znieczulenie Przewodowe">

Przewodowe

{{{content}}} </IncArticle>

Znieczulenia Z Adrenaliną

Znieczulenia Bez Adrenaliny

Powikłania Po Znieczuleniu

Aktualizacja: 04/03/2014

Paweł Łabno
lekarz dentysta
ul. Narutowicza 25
33-100 ; Tarnów
dentopolis.org@gmail.com

zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań dokonuje się przez dokładne zebranie wywiadu, wykonanie próby uczuleniowej, zastosowanie protokołu zmniejszenia lęku, podanie większej ilości środka znieczulającego o mniejszym stężeniu.

środek o wyższym stężeniu szybko traci działanie znieczulające i pozostała część przedostaje się do krwi wywołując działania toksyczne, mogąc doprowadzić do przedawkowania.

Miejscowe

 • miejscowa anemizacja tkanek wywołana skurczem naczynia krwionośnego zaopatrującego dany obszar,
 • uszkodzenie nerwu czuciowego w wyniku skaleczenia igłą prowadzące do długotrwałego zaburzenia czucia,
 • uszkodzenie nerwu ruchowego w wyniku podania środka do ślinianki przyusznej i znieczulenia nerwu twarzowego porażając mięśnie mimiczne twarzy,
 • wystąpienie krwiaka z powodu uszkodzenia ścian naczynia krwionośnego,
 • złamanie igły wywołane gwałtową reakcją pacjenta,
 • dolegliwości bólowe po ustąpieniu znieczulenia mogą być spowodowane gwałtownym podaniem środka, uszkodzeniem okostnej, mięśnia,

Ogólne

Bibliografia

 • Usuwanie Zębów - PZWL
 • Chirurgia Stomatologiczna - Leszek Kryst